Διατήρηση της οργανικής θέσης κατά το διάστημα απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.