Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδ/κού έτους 2018-2019

Πρόσκληση

Αίτηση απόσπασης