Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία Κράτους για το σχολικό έτος 2018-2019

Αποσπάσεις Ε.Β.Ε. και Δ.Β.

Αποσπάσεις Γ.Α.Κ.