Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: Α) εκπ/κών ΠΕ11 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση παλαιοτέρων ετών Β) εκπ/κών ΠΕ11, ΠΕ70 & ΠΕ79.01 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ ΠΕ70, ΠΕ11 & ΠΕ79