Εφαρμογή διατάξεων του Ν.4547/2018 σχετικά με κενές θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.