Μονάδες συνθηκών διαβίωσης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.