Προσωρινή τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ εκπ/κών με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και απόσπαση εκπ/κών σε ΣΜΕΑΕ εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας – κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ79.01