Πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων ΠΕ60 και ΠΕ70 – Λειτουργικά κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 στην Α΄ Αθήνας

Πίνακας υπεράριθμων ΠΕ60

Πίνακας υπεράριθμων ΠΕ70

Λειτουργικά κενά ΠE60

Λειτουργικά κενά ΠΕ70