Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.