Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά ΠΕ60

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά ΠΕ70