Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από απόσπαση – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις ΠΕ60

Τοποθετήσεις ΠΕ70