Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδου ΠΕ08 στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή εξ ολοκλήρου διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας