Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ05 & ΠΕ07 στην Α΄ Αθήνας

Πίνακας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας

Πίνακας ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας