Πίνακας εκπαιδευτικών & λειτουργικά κενά για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 στην Α΄ Αθήνας

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Πίνακας εκπαιδευτικών

Πίνακας κενών