Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 στην Α΄ Αθήνας

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86