Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας από απόσπαση – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας κενών