Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βαθμολόγηση ηλεκτρονικών γραπτών Πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

΄Εγγραφο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)