Χορήγηση κανονικής άδειας εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε φορείς

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.