Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Π.Ε.Κ.Ε.Σ.

Η υπουργική απόφαση