Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων υποδιευθυντών στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας – Πίνακας κενών θέσεων

Η προκήρυξη

Αίτηση