Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών στην Α΄ Αθήνας για τις εκλογές αιρετών στις 7 Νοεμβρίου και ορισμός σχολείων διεξαγωγής της ψηφοφορίας

Η απόφαση συγκρότησης