Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.