Διευκρινίσεις για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.