Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 2014-2015

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας