Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.