Παροχή αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

΄Εγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.