Επαναπροκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Υποδιευθυντών των 73ου, 87ου Δ.Σ. Αθηνών και 8ου Δ.Σ. Ζωγράφου της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Έγγραφο Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας