Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Π.Δ.Ε. Αττικής

Απόφαση Π.Δ.Ε.