Προκήρυξη θέσης δασκάλου για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Η προκήρυξη