Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών ΠΕ70-δασκάλων Γενικής Αγωγής, ΠΕ70-δασκάλων ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής, ΠΕ60-νηπιαγωγών ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης και ΠΕ60-νηπιαγωγών σε δομές ΔΥΕΠ

ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

ΠΕ70 ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής

ΠΕ60 ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης

ΠΕ60 ΔΥΕΠ