Με αφορμή την επίθεση στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., του υφυπουργού εργασίας, στη βουλή, για το ασφαλιστικό

Δελτίο τύπου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.