Ίδρυση, κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.