Διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

Έγγραφο Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης

Αίτηση απονομής σύνταξης

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση παραίτησης