Παράταση υποβολής αιτήσεων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.