Ανακοίνωση για μείωση στις κύριες συντάξεις

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.