Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.