Ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.