Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε Υπηρεσίες και Φορείς 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ