Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.