Ανάγκη επαναλειτουργίας επιτροπής για τις υπηρεσιακές μεταβολές – Προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.