Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.