Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης