Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων θέσεων

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.