Αποκλεισμός από τους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών των εκπαιδευτικών χωρίς πτυχίο εξομοίωσης

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.