Αποκλεισμός αναπληρωτών από διορισμούς λόγω μη πληρωμής των παραβόλων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.