Είσοδος των εκπαιδευτικών στα πρατήρια του στρατού

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.