Υπηρεσιακές μεταβολές – Επάνοδος Δημοσίων Υπαλλήλων υποψήφιων βουλευτών – Κώλυμα Εφορευτικών Επιτροπών – Ανάκληση κανονικών αδειών

Ενημερωτικό δελτίο