Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών/υποψήφιων βουλευτών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.