Απόφαση 88ης Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε. για την υπονόμευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από την Κ.Ε.Δ.Ε.

Απόφαση 88ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.