Διαδικασία για πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.